رونق تأمين مالي در گرو ايجاد كنسرسيوم


1398/1/26 11:17:41


هفته‌نامه اطلاعات بورس در گزارشی نوشته است: مقام معظم رهبري سال جديد را با عنوان «رونق توليد» نام گذاري كردند. انتخاب شعار رونق توليد نشان مي دهد كه اولويت كشور مسئله اقتصاد است. با توجه به شفافيت بالاي بازار سرمايه يكي از گزينه هاي رونق توليد مي تواند بازار سرمايه باشد. حضور صنايع مختلف، متنوع، شركت هاي بزرگ و كوچك اقتصادي ايران در بازار سرمايه، فرصتي است كه مي توانند از ابزارهاي بازار سرمايه به عنوان گزينه اي كارآمد براي تأمين مالي استفاده كنند. همچنين شركت هاي كوچك هم مي توانند از ظرفيت بازار سرمايه جهت پيشبرد اهداف شركت و تحقق شعار سال 98 در كمك به توليد ملي و رونق اشتغال بسيار موثر عمل كنند. بر اين اساس شركت هاي تأمين سرمايه همواره يكي از ابزارهاي مهم در خصوص تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و بزرگ بوده اند كه مي توانند در اين زمينه با ايجاد كنسرسيوم هاي تأمين مالي، كمك بزرگي به رونق شركت ها و به اقتصاد كشور كنند. رسالت اصلی شرکت‌های تأمین سرمایه، حمایت از تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های مولد با به‌کار گیری از ابزارهای نوین مالی اسلامی است. با ايجاد اين كنسرسيوم ها ريسك هاي تأمين مالي هم تا حد قابل توجهي كنترل مي شود.

نقش به‌سزا در تأمين مالي دولت و بخش خصوصي

در همین راستا، ابوالفضل شهرآبادي معاون تأمين مالي شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان درخصوص تاثير كنسرسيوم تأمين سرمايه ها در تأمين مالي شركت ها گفت: كنسرسيوم تأمين مالي در همه كشورهاي توسعه يافته انجام مي شود و اين ابتكار تأمين سرمايه ها بوده است كه بتوانند با همكاري همديگر مجموع رقم هاي بزرگ تأمين مالي را انجام دهند. شهرآبادي افزود: شايد يك شركت تأمين سرمايه بتواند به تنهايي تأمين مالي هاي بزرگ انجام دهد اما با تشكيل كنسرسيوم، ريسك اوراق تقسيم و ديگر تأمين سرمايه ها كه فعاليت كمتري دارند فعال مي شوند و همين امر موجب توسعه فعاليت تأمين سرمايه ها مي شود.

معاون تأمين مالي لوتوس پارسيان با بيان اينكه زماني كه كنسرسيوم تشكيل مي شود عملا قدرت مالي تأمين سرمايه ها نيز بيشتر مي شود و همچنين كفايت سرمايه آنها نيز زود پر نمي شود، بيان داشت: مي توان مهم ترين مزاياي تشكيل اين كنسرسيوم ها را در امكان تعهد تأمين حجم بالايي از سرمايه و منابع مورد نياز متقاضي، مديريت ريسك انتشار اوراق و تسهيم آن بين اعضا، استفاده از شبكه وسيع بازاريابي و مشتريان و اعضاء و همچنين انتقال و تسهيم دانش و تجربه دانست. اين فعال بازار سرمایه به نخستين كنسرسيوم تعهدپذيره نويسي اوراق بهادار مبتني بر بدهي در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اولين كنسرسيوم تعهدپذيره نويسي اوراق مشاركت شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با حجمي معادل چهار هزار ميليارد ريال، در اسفندماه 1391شكل گرفت.

شهرآبادي عنوان كرد: بزرگترين تأمين مالي انجام شده در سال گذشته اوراق سلف نفت براي دولت بود اين اوراق به عنوان بزرگترين تأمين مالي به صورت كنسرسيوم در ايران 30هزارميليارد ريال ارزش داشت، همچنين اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند به ارزش 30 هزار ميليارد ريال توسط كنسرسيوم تأمين سرمايه هاي ايران در پايان سال 1397 در دو مرحله انجام شد.

معاون تأمين مالي شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان اظهار داشت : امروزه حجم هاي بزرگي از اوراق بدهي در بازارهاي مالي كشورهاي مختلف در قالب كنسرسيوم هاي شركت هاي تأمين سرمايه انتشار مي يابد كه نقش مهمي در تأمين مالي شركت ها و پروژه هاي گوناگون دارد. اين روند در ايران نيز در چند سال اخير شكل گرفته و مي تواند نقش به‌سزايي در تأمين مالي دولت و بخش خصوصي ايفا كند.

منبع خبر: بورس آنلاین

اگر پرسشی دارید، تردید نکنید

با ما در ارتباط باشید

  • تلفن 8656 021
  • پست الکترونیک info@lotusib.ir