تایید گواهی دارایی


استعلام گواهی لوتوس
کد ملی صاحب گواهی
شماره گواهی جهت استعلام
captcha
استعلام گواهی
اطلاعات گواهی

شماره گواهی:
نوع گواهی سرمایه گذاری :
تاریخ صدور:
بدین وسیله گواهی می شود:
خانم/آقای ...... شماره شناسنامه ...... محل صدور ...... تاریخ تولد ........
نام پدر ............ مالک ........ واحد سرمایه گذاری به ارزش مبنای هر واحد
1،000،000 ریال از صندوق سرمایه گذاری ..... می باشد.

اگر پرسشی دارید، تردید نکنید

با ما در ارتباط باشید

  • تلفن 8656 021
  • پست الکترونیک info@lotusib.ir