مدیریت ریسک

مقدمه

ریسک به مفهوم عدم اطمینان از کسب بازدهی مورد انتظار تلقی می‌شود. این واژه در دید عموم، گاهی مفهومی منفی تلقی می‌شود، اما در حقیقت، ریسک دارای دو بعد مثبت و منفی است و در واقع به عنوان فرصت و خطر شناسایی می‌شود. از این‌رو اتخاذ استراتژی‌هایی برای کنترل ابعاد منفی ریسک و تمرکز بر رفع نواقص در بلندمدت می‌تواند منجر به ارزش افزوده برای شرکت شود. مديريت ريسك به مفهوم سنجش ريسك و سپس اتخاذ راهبردهایی بر آن دلالت دارد. محیط پیچیده و رقابتی در محیط کسب و کار، سرعت روز افزون تکنولوژی و تغییرات ناشی از آن در فضای کسب و کار، فضای عدم اطمینان محیطی و سوء مدیریت، شرکت‌ها را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. به منظور مدیریت این چالش‌ها، رویکردهای متعددی بیان شده است که یکی از آن‌ها، شناسایی ریسک‌های کسب و کار و مدیریت آن است. 
از این‌رو از مدیریت ریسک، به منظور ارتقای اثربخشی سازمان، دستیابی به اهداف مورد نظر، استفاده از فرصت‌های پیش رو و کاهش اثر نامطلوب نوسانات موجود در محیط، استفاده می‌شود.


مراحل فعالیت

 

1. شناسایی ریسک:
فرآیند شناسایی ریسک قبل از فرآیند ارزیابی ریسک به اجرا در خواهد آمد و نتیجه اجرای آن تهیه لیستی جامع از ریسک‌ها است که براساس نوع ریسک (مالی، عملیاتی، استراتژیک و ...) و یا بر اساس یک تقسیم‌بندی سطح پایین‌تر (شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ...) و برای واحدهای اقتصادی، عملکردهای شرکت و یا پروژه‌ها تهیه شده‌اند. اولویت‌بندی این ریسک از طریق مدیریت ارشد صورت می‌گیرد. این اولویت‌بندی از طریق فرآیند ارزیابی ریسک انجام می‌شود. 

2. ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک
ارزیابی ریسک، اختصاص اعداد کمی به ریسک‌ها و فرصت‌ها بر اساس ملاک‌ها و معیارهای تعیین شده است. این کار ممکن است در دو مرحله انجام گیرد. در مرحله اول ریسک‌ها با استفاده از تکنیک‌های کیفی پایش می‌شود. سپس در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل‌های کمی بیشتری روی ریسک‌های با اهمیت انجام می‌شود. بنابراین پایش‌ها و نظارت‌های اولیه روی ریسک‌ها و فرصت‌ها توسط تکنیک‌های کیفی انجام می‌شود که پس از آن از رویکرد کمی‌ کردن ریسک‌های با اولویت بالا و تبدیل آن‌ها از کیفی به کمی استفاده می‌شود (همه ریسک‌ها قابلیت بیان معنی‌دار به شکل کمی را ندارند). 
ارزیابی کیفی هر یک از ریسک‌ها و فرصت‌ها بر اساس معیارهای کیفی انجام می‌گیرد. فرآیند تجزیه و تحلیل کمی برای یافتن احتمال و میزان تأثیر، نیازمند استفاده از داده‌هایی است که از منابع مختلف به‌دست می‌آید. کیفیت تجزیه و تحلیل کمی که برای این منظور انجام می‌شود تا حدود زیادی وابسته به دقت و جامعیت ارزش‌های عددی و اعتبار مدلی است که در این راستا استفاده می‌شود. مفروضات مدل و ابهامات موجود باید به روشنی به اشتراک گذاشته شود و با استفاده از تکنیک‌هایی از قبیل تجزیه و تحلیل حساسیت مورد ارزیابی قرار گیرد.

خدمات مدیریت ریسک

خدمات تامین سرمایه لوتوس پارسیان در حوزه ریسک: 
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان خدمات زیر را در حوزه مدیریت ریسک به شرکت‌ها و موسسات ارائه می‌کند: 
خدماتی که توسط شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در راستای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک به نهادهای مالی ارائه می‌شود در حوزه ریسک‌های زیر می‌باشد: 
1. ریسک نقدینگی 
2. ریسک نرخ بهره 
3. ریسک اعتباری 
همچنین خدماتی که در حوزه مدیریت ریسک توسط شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به نهادهای غیرمالی ارائه می‌شود، به شرح زیر است: 
1. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های موجود در صنعت، محیط کسب و کار و رقابتی 
2. ارائه راه حل برای ریسک‌های موجود و در صورت امکان مدل‌سازی آن‌ها 
3. شناسایی فرصت‌های بالقوه و ارائه راه حل به منظور بهره‌برداری از این فرصت‌ها

اشتراک با دوستان

اگر پرسشی دارید، تردید نکنید

با ما در ارتباط باشید

  • تلفن 8656 021
  • پست الکترونیک info@lotusib.ir