تقدیرنامه‌ها

افتخار ماست که معتبرترین نشان‌ها و تقدیرها را برای خدمت به شما دریافت کرده‌ایم

تامین سرمایه لوتوس جوایز متنوع و متعددی را برای تلاش‌هایش در رشد و توسعه بازار سرمایه کشور، منابع انسانی برتر و حمایت از کسب و کارها دریافت کرده‌است.