تامین سرمایه لوتوس پارسیان

هیات مدیره

ترکیبی همفکر و همجهت در راستای رسیدن به اهداف

از سال ۱۳۹۰ که تأمین سرمایه لوتوس پارسیان تأسیس شد تا به امروز،‌ ترکیب سهامداری شرکت تغییراتی داشته که این تغییرات، نهایتاً منجر به ایجاد ترکیبی همفکر و همجهت در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت مجموعه شده است. در حال حاضر گروه مالی بانک پارسیان، سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گذاری سایپا، مخابرات ایران و بانک پارسیان در ترکیب سهامداران تامین سرمایه لوتوس پارسیان قرار دارند. با نمایندگان این سهامدارن آشنا شوید.

مدیران