تامین سرمایه لوتوس پارسیان
درباره صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه، از یک‌سو سرمایه لازم برای رشد و توسعه شرکت‌هایی با درآمد و محصولات و خدمات در حال توسعه که در مرحله اولیه چرخه عمر خود هستند را فراهم می‌کند و از سوی دیگر سرمایه طرح‌های توسعه برای شرکت‌های بالغ در مراحل بعدی چرخه عمرشان را تأمین می‌کند. 

هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و تزریق آن در شرکت‌های در شرف تاسیس، تحقیق و توسعه و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع، با هدف کسب بیشترین بازدهی اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. رشد اقتصادی، توسعه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری را می‌توان از جمله مزایای جانبی این صندوق‌ها نام برد. در راستای اهداف یاد شده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه‌هایی از جمله طرح‌های تحقیق و توسعه، پروژه‌های فکری و نوآورانه، اختراعات و علائم تجاری به منظور بهره‌برداری رساندن و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

صندوق جسورانه رویش لوتوس
نوع صندوق سهام
تاریخ آغاز فعالیت 1395/10/6
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیران سرمایه گذاری حسن کاظم زاده، احمد امینی خواه، عبدالحسین شاهوردی
مراحل سرمایه گذاری
 مزایای صندوق

• کمک به رشد اقتصادی
• توسعه کارآفرینی 
• ایجاد اشتغال
• توسعه فناوری
• امنیت و اعتماد بالا
• مدیریت حرفه‌ای منابع

جدول نرخ صدور و ابطال

تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال خالص ارزش آماری تعداد واحدهای سرمایه گذاری کل خالص ارزش دارایی ها
319,477 319,477 319,477 200 500,000,000,000