سهام‌داران

گروه مالی پارسیان، سرمایه‌گذاری تدبیر، بانک‌پارسیان، مخابرات، سرمایه‌گذاری سایپا و سهامداران حقیقی

تامین سرمایه لوتوس پارسیان 6 سهام‌دار دارد که گروه مالی پارسیان ۳۵ درصد، سرمایه‌گذاری تدبیر 16 درصد، بانک پارسیان 7 درصد، مخابرات 16 درصد و سرمایه‌گذاری سایپا 16 درصد و سهامداران حقیقی 10 درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند.