نحوه محاسبه سودِ سرمایه‌گذاری در صندوق لوتوس پارسیان


1400/3/2 12:39:12


در این نوشتار با نحوه محاسبه سود ماهانه سرمایه‌گذاری‌تان در صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان آشنا می‌شوید.

معرفی صندوق

همانطور که می‌دانید، صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پیش‌بینی سود است و در واقع نوعی سرمایه‌گذاری با سود ماهیانه محسوب می‌شود. ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در این صندوق یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان است و ارزش روز واحدها نیز به صورت روزانه تغییر می‌کند و در سایت صندوق نمایش داده می‌شود. در مرکز سرمایه‌گذاری آنلاین لوتوس امکان سرمایه‌گذاری با پول کم (فقط ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری) در صندوق لوتوس پارسیان وجود دارد. با سرمایه‌گذاری اینترنتی (سرمایه‌گذاری آنلاین) در صندوق لوتوس پارسیان شما می‌توانید اطمینان داشته باشید از میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران، بهترین سرمایه‌گذاری با پول کم را انجام داده‌اید. در ادامه این نوشتار درخصوص چگونگی محاسبه سود در صندوق توضیح می‌دهیم اما ابتدا به چگونگی تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری مروری خواهیم داشت.

نحوه تخصیص واحد سرمایه‌گذاری

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ لوتوس پارسیان باید متناسب با سرمایه ورودی به صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار ثبت شود. از آنجا که ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت به صورت روزانه تغییر می‌کند، سرمایه‌گذار در هنگام ورود به صندوق  باید ارزش روز واحدها را پرداخت کرده تا واحد سرمایه‌گذاری برای او صادر شود.

بنابراین سرمایه ورودی تقسیم بر ارزشِ روزِ یک واحد سرمایه‌گذاری در روزِ تاییدِ صدور برابر است با تعداد واحد سرمایه‌گذاری که به نام سرمایه‌گذار ثبت می‌شود. فرمول زیر را برای این منظور در نظر داشته باشید:

تعداد واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار = ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در روز تایید صدور ÷ سرمایه ورودی

اصل ارزش سرمایه‌گذاری

اصل ارزش سرمایه‌گذاری شده در این صندوق‌ برابر است با تعداد واحد سرمایه‌گذاری ضربدر ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال. فرمول زیر را در نظر داشته باشید:

اصل ارزش سرمایه‌گذاری (تومان) = 100.000 (تومان) × تعداد واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار

بنابر توضیحات فوق، اکنون شما می‌دانید که اصل سرمایه‌گذاری شما در صندوق لوتوس پارسیان چه میزان است.

مابه‌التفاوت پرداختی در زمان صدور

حال این سوال مطرح می‌شود: در زمان سرمایه‌گذاری چون شما به نرخ روز صدور زده‌اید لذا رقمی بیش از 100 هزار تومان به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری پرداخت کرده‌اید، این مابه‌التفاوت رقم پرداختی چه می‌شود؟ توضیح خواهیم داد که این مابه‌التفاوت پرداختی دو بخش است:

  • یک بخش باقی مانده (تتمه) پولی است که با آن مقدار امکان صدور یک واحد سرمایه‌گذاری وجود ندارد و لذا پس از تایید صدور به حساب سرمایه‌گذار بر می‌گردد؛
  • بخش دیگر در واقع مابه‌التفاوت ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری با ارزش اسمی آن است که در اولین دوره تقسیم سود عینا به حساب سرمایه‌گذار بازمی‌گردد.

جزئیات رقم دریافتی در اولین تقسیم سود پس از صدور

با توجه به توضیحات بالا، در اولین دوره تقسیم سود پس از صدور در صندوق لوتوس، مبلغ واریزی به حساب سرمایه‌گذار شامل دو بخش است:

  • یک بخش مابه‌التفاوت پرداختی بابت صدور واحدها به ارزش روز یعنی مابه‌التفاوت رقم پرداختی برای صدور هر واحد با رقم 100 هزار تومان در پایان دوره که زمان تقسیم سود است، عیناْ به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود
  • بخش دیگر سود سرمایه‌گذاری از روز حضور در صندوق تا پایان دوره.

توضیح اینکه این دو بخش یکجا به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود.

محاسبه سود چگونه است؟

در ابتدای هر دوره فعالیت (26 هر ماه) پیش‌بینی نرخ سود برای آن دوره اعلام می‌شود و در صفحه اطلاعات صندوق (اینجا) به اطلاع سرمایه‌گذاران می‌رسد. سود پیش‌بینی شده همواره بالاتر از سود بانکی برای سپرده بلندمدت است.

فرمول محاسبه سودِ سرمایه‌گذاری در صندوق لوتوس پارسیان به طور کلی به شرح زیر است:

مطابق فرمول بالا مشخص است که سود صندوق به تعداد روزهای هر دوره بستگی دارد. در نیمه اول سال ماه‌ها ۳۱ روزه، در نیمه دوم سال ۳۰ روزه و اسفند ماه ۲۹ روزه است(به جز سال کبیسه که ۳۰ روزه است) لذا این موضوع باعث می‌شود دوره سرمایه‌گذاری ۲۹، ۳۰ و یا ۳۱ روزه باشد. بنابراین حتی در حالتی که نرخ سود دو ماه یکسان باشد، رقم سود دریافتی در ماه‌ ۳۱ روزه بیشتر از ماه ۲۹ و ۳۰ روزه است.

توجه به این نکته ضروری است پیش‌بینیِ سود در صندوق‌ سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان برای یک دوره کامل است. یعنی رقم سود پیش‌بینی شده توسط مدیر به واحدهایی تعلق می‌گیرد که یک دوره از حضورشان در صندوق گذشته باشد و در دوره دوم که در واقع به صورت کامل در صندوق حضور دارند سود کامل را دریافت می‌کنند.

سود واحدهایی که میان‌دوره صدور زده‌اند چگونه محاسبه می‌شود؟ 

برای واحدهایی که در میان‌دوره صدور زده می‌شود یا میان دوره از صندوق خارج می‌شوند، امکان پیش‌بینی نرخ سود وجود ندارد چراکه رشد NAV صندوق در روزهای مختلف متفاوت است و به این ترتیب نیست که هر روز رقم مشخصی به NAV اضافه شود.

برای واحدهایی که میان‌دوره صدور زده شده‌اند تفاوت نرخی که صدور زده‌اید با نرخ ابطال در زمان تقسیم سود، رقم سود هر واحد سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و اگر این رقم را ضربدر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری‌ای که در میان دوره صدور زده‌اید بکنید، رقم سود آن تعداد واحد مشخص می‌شود.

بر همین اساس، واحدهایی که در ابتدای دوره صدور زده می‌شوند نسبت به واحدهایی که میان دوره یا انتهای دوره صدور زده می‌شوند سود بیشتری دریافت می‌کنند چراکه نرخ صدور در روزهای ابتدای دوره به مراتب پایین‌تر از پایان دوره است.

نکات مهم درباره نرخ سود صندوق لوتوس

به طور کلی، موارد زیر پیرامون نحوه فعالیت و پرداخت سود صندوق لوتوس پارسیان، قابل توجه است:

  • با توجه به ماهیت نوسانی بخشی از دارایی‌های صندوق، حداقل زمان ماندگاری لازم برای رسیدن قیمت ابطال به قیمت صدور از روز صدور به مدت 4 روز است. بدیهی است که مدت 4 روز برای رسیدن نرخ ابطال به نرخ صدور و جلوگیری از زیان سرمایه‌گذار در صورت ابطال است و هیچگونه تعهدی برای کسب سود در مدت یاد شده در صورت ابطال وجود ندارد.
  • نرخ سود پیش‌بینی شده توسط مدیر که در ابتدای هر دوره در صفحه اطلاعات صندوق اعلام می‌شود، به سرمایه‌گذارانی تعلق می‌گیرد که یک دوره از حضورشان در صندوق گذشته باشد و از دوره دوم به بعد نرخ سود پیش‌بینی مدیر را کامل دریافت خواهند کرد.
  • برای سرمایه‌گذارانی که در میان دوره سرمایه‌گذاری می‌کنند (کمتر از یک ماه در صندوق حضور دارند)، امکان ارائه پیش‌بینی دقیقی از نرخ سود وجود ندارد.
  • طبق امیدنامه صندوق، نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه در امیدنامه 17 درصد سالانه است که شامل سرمایه‌گذارانی می‌‌شود که از تاریخ سرمایه‌‌گذاری آنها در صندوق حداقل 30 روز گذشته باشد. چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت 30 روز تصمیم به خروج از صندوق بگیرید صرفا سهم وی از دارایی‌‌های صندوق به او پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده 17% سالانه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت.

خلاصه موارد فوق را می‌توانید در جدول زیر ملاحظه کنید:

سود چه روزی پرداخت می‌شود؟

دوره سرمایه‌گذاری صندوق لوتوس پارسیان از 26ام هر ماه آغاز شده و تا 25ام ماه بعد خاتمه می‌یابد. بنابراین 25ام هر ماه -که روز پایانی دوره یک ماهه است- تاریخ اعمالِ سود است. بر طبق امیدنامه، مدیر صندوق موظف است حداکثر تا 2 روزِ کاری بعد از اعمال سود (2 روز کاری بعد از 25ام)، سود را محاسبه و به حساب سرمایه‌گذاران واریز کند اما صندوق لوتوس پارسیان یک روزِ کاری بعد از 25ام هر ماه سود را به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌کند.

روز کاری چیست؟

منظور از روز کاری، روزهای غیر تعطیل شنبه تا چهارشنبه است که برای تامین سرمایه لوتوس پارسیان (مدیر صندوق) نیز روزِ کاری است. بنابراین روزهای پنجشنبه و جمعه روز کاری محسوب نمی‌شود و هیچگونه واریزی و فعالیتی در این روز انجام نمی‌شود. همچنین روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور و نیز سایر تعطیلات رسمی کشور نیز روز کاری محسوب نمی‌شوند.

لازم است سرمایه‌گذاران محترم توجه داشته باشند که تمام فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری فقط در روزهای کاری قابل انجام است. بدیهی است تخصیص سود به مبالغ موجود در صندوق با توجه به ارزش سرمایه‌گذاری‌های موجود در پرتفوی صندوق‌ها به صورت روزانه محاسبه می‌شود بنابراین تعطیلی‌ها تاثیری در نرخ و رقم سود دریافتی ندارد و روز کاری صرفا برای انجام عملیات اجرایی در صندوق‌ها در نظر گرفته می‌شود.

 


اشتراک با دوستان

اگر پرسشی دارید، تردید نکنید

با ما در ارتباط باشید

  • تلفن 8656 021
  • پست الکترونیک info@lotusib.ir